Spółka Inter-Agri

Data publikacji: 2020-11-19

Spółka Inter-Agri

W nieco mglisty, ale słoneczny i jeszcze ciepły październikowy poranek spotykamy się w remontowanym właśnie, urokliwym dworku w Zaworach z Prezesem Zarządu firmy Inter-Agri panem dr Januszem Wojtczakiem. W spotkaniu uczestniczy także Wiceprezes Spółki, prywatnie syn pana Janusza – Bartosz.

Nie bez przyczyny przywołuję pogodę tego poranka. Położony, w pięknie pomalowanym jesiennymi barwami parku ze snującymi się nad stawem mgłami, obiekt robi niesamowite wrażenie, a jesienna atmosfera sprzyja wspomnieniom.

I, jak to bywa wśród „starych znajomych” spotkanie zaczynamy właśnie od wspomnień. Miałem przyjemność poznać bliżej pana Janusza w roku 2004, kiedy został laureatem pierwszej edycji Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej Roku. Ten prestiżowy Konkurs organizowany jest corocznie przez Redakcję „Trzody Chlewnej”, przy współudziale Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Z ramienia organizatora Konkursu – czasopisma Trzoda Chlewna miałem wówczas okazję zaprezentować na łamach tego popularnego periodyku sylwetkę Laureata. Już wówczas hodowca należał do grona czołowych hodowców i producentów świń w Wielkopolsce. A, że obrany przez pana Janusza kierunek produkcji był właściwy świadczy, między innymi to miejsce, w którym się właśnie spotkaliśmy.

Zawory to niewielka, licząca ok. 100 mieszkańców wieś położona w powiecie śremskim, w gminie Książ Wielkopolski, należąca do sołectwa Konarzyce. Pierwsze wzmianki historyczne o Zaworach pojawiają się w roku 1397, przy okazji sprawy sądowej pomiędzy ówczesnym właścicielem wsi Sędziwojem Zaborowskim a Mikołajem ze Spławia. Zawory na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniały swoich właścicieli. W XV wieku wieś należała m.in. do rodziny Zaworskich, w XIX w. do rodziny Chądockich i do Stefana Raczyńskiego, a następnie Erazma Raszewskiego, aby na mocy Traktatu Wersalskiego i ustawy sejmowej z 14 lipca 1920 roku przejść na własność Skarbu Państwa Polskiego. Po drugiej wojnie światowej majątek został rozparcelowany i do roku 1971 należał do kolejnych spółdzielni produkcyjnych.

W roku 2004 właścicielami zespołu parkowo-dworskiego w Zaworach zostają państwo Iwona i Janusz Wojtczakowie. Zlokalizowany w północnej części parku dwór zbudowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez Chądockich, a przebudowany na przełomie XIX i XX wieku przez Raczyńskich. Otaczający dwór park, o powierzchni ponad 3,20 hektarów, założony został w drugiej połowie XIX wieku. Znajduje się tutaj kilka starych dębów szypułkowych o charakterze pomnikowym.

W Zaworach usytuowana jest jedna z pięciu, a zarazem największa ferma trzody chlewnej należąca do Spółki Inter-Agri. Właśnie w tym roku mija dwadzieścia lat od czasu, kiedy najpierw sam pan Janusz, a później członkowie Jego rodziny (obecni współwłaściciele firmy) zajęli się „na serio” produkcją zwierzęcą. W roku 1997 hodowca przejmuje od ojca Tadeusza niewielkie, liczące 16 hektarów, gospodarstwo rolne, w którym już wtedy hodowano świnie rodzimych ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej.

Jedną z pierwszych decyzji nowego gospodarza była depopulacja stada, niezbędne remonty starej chlewni i zasiedlenie jej materiałem hodowlanym firmy PIC.

W roku 2001 uruchomiony zostaje w Golinie nowy obiekt – pierwsza ferma państwa Wojtczaków, która dała początek dzisiejszej hodowli. W latach dwutysięcznych pojawiają się kolejne obiekty w Lubinii Małej i w Zaworach. Nieco później także odchowalnie prosiąt i pomieszczenia tuczowe w Łężku i Goli. Stado podstawowe zostaje powiększone do 2300 loch, a roczna sprzedaż prosiąt (to główny kierunek produkcji zwierzęcej) wzrasta do prawie sześćdziesięciu tysięcy rocznie.

W kwietniu 2016 roku z trzech gospodarstw rodzinnych powstaje spółka rodzinna Inter-Agri Sp. z o.o. Działalność Spółki obejmuje zarówno produkcję zwierzęcą, jak i roślinną.
Głównym i najważniejszym powodem powołania Inter-Agri było łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie coraz większym i nadal rozwijającym się przedsiębiorstwem.

Od początku swej działalności hodowla pana Wojtczaka związana jest z materiałem genetycznym firmy PIC. Aktualnie produkcja prosiąt przeznaczonych do tuczu oparta jest na materiale żeńskim Camborough+ i knurach PIC 410.

Poza sprzedażą prosiąt do tuczu przez okres kilku lat firma poprzez powołaną do tego celu spółkę Artimeet Sp z o.o. prowadziła sprzedaż loszek i knurów, urodzonych i odchowanych na fermie w Lubinii Małej. Obecnie Spółka nadal jest wyłącznym dystrybutorem loszek i knurów PIC w Polsce.

Wyniki produkcyjne we wszystkich fermach należących do Spółki Inter-Agri to ponad 13 prosiąt żywo urodzonych i ponad 11,5 odchowanych od jednej lochy w ciągu roku.

Przy indeksie oproszeń 2,30-2,32 daje to wynik 26-27 prosiąt sprzedanych w roku od lochy. Sukcesywnie użytkowane dotychczas na fermie w Lubinii Małej lochy prarodzicielskie (tzw. prababki) są zastępowane znacznie plenniejszymi loszkami, co szybko procentuje wzrostem liczby rodzących się i odchowywanych prosiąt.

Szybko rosnąca liczba prosiąt postawiła przed hodowcami konieczność powiększenia odchowalni w Łężku. I właśnie w planach na najbliższe miesiące jest wybudowanie i uruchomienie tam nowej odchowalni na 1800 do 2000 stanowisk.

Zdecydowana większość pasz dla tak licznego stada trzody chlewnej produkowana jest we własnej mieszalni. Gotowe mieszanki paszowe kupowane są wyłącznie dla najmłodszych zwierząt. Na przełomie roku 2016 i 2017 Inter-Agri nawiązała współpracę z Wytwórnią Pasz LIRA w Krzywiniu. Od tego czasu, z dużym powodzeniem stosuje się na wszystkich fermach Spółki prestartery:

GOLD, SILVER i BRONZE z linii PORCUS

Uzyskiwane wyniki produkcyjne w tej grupie zwierząt, w okresie ostatnich kilku miesięcy to, między innym: na fermie w Lubinii Małej masa ciała prosiąt w 63 dniu życia – 25,6 kg, a średnia masa ciała we wszystkich fermach, w 70 dniu życia na poziomie 28 – 30 kg.
Wszystkie produkowane przez państwa Wojtczaków prosięta sprzedawane są stałym, współpracującym od wielu lat z firmą Inter-Agri odbiorcom. Ta wieloletnia, prowadzona na dużą skalę współpraca potwierdza bardzo wysoką jakość produkowanego na fermach w Golinie, Lubinii Małej i Zaworach materiału. To zasługa doskonałej organizacji produkcji w Spółce, sprawnego zarządzania dużym stadem świń oraz wielokierunkowej współpracy z licznymi doradcami i specjalistami w zakresie organizacji produkcji, żywienia i weterynarii. Nie sposób w tym momencie nie wspomnieć o trwającej już od bardzo wielu lat współpracy z nadzorującym fermę lekarzem weterynarii panem dr Marianem Porowskim.

Ponieważ Spółka uprawia zboża paszowe tylko na około 100 hektarach, spośród około sześciuset użytkowanych, znakomita część zbóż pochodzi z zakupu. Przede wszystkim od stałych i sprawdzonych przez lata współpracy kontrahentów.
Na pozostałym areale uprawia się cebulę (ok. 100 hektarów) i na około 20 hektarach ziemniaki. Oba warzywa magazynowane są po zbiorach do czasu sprzedaży w nowo wybudowanej, w tym roku, nowoczesnej przechowalni warzyw o pojemności ok 4 000 ton.

Pozostałe 380 hektarów to areał przeznaczony pod uprawę kukurydzy. Ta w części przeznaczana jest na sprzedaż, w części jest zakiszana w foliowych rękawach i przeznaczona na paszę dla trzody chlewnej. Docelowo cała produkowana przez Spółkę kukurydza będzie wykorzystywana, jako jeden z głównych substratów mającej niedługo powstać w Zaworach biogazowni o mocy 1 megawata.

Pytany o plany na najbliższą przyszłość pan Bartosz Wojtczak wskazuje na pilną konieczność uruchomienia, wspomnianej już biogazowni w Zaworach, dalszy wzrost produkcyjności całego stada ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia liczby produkowanych warchlaków z przeznaczeniem ich do dalszego tuczu.

Panu Prezesowi i całej Spółce życzymy zrealizowania wszystkich bliższych i dalszych planów oraz kolejnych sukcesów produkcyjnych, oczywiście z Wytwórnią Pasz LIRA w tle!

                                                                                                                                                    TRZODA CHLEWNA 2/2018 Marek Gasiński


sklep chrupka.pl Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X