Z wizytą, po 10 latach, w Grupie Producentów Trzody Chlewnej RAZEM w Czempiniu

Data publikacji: 2020-11-19

Z wizytą, po 10 latach, w Grupie Producentów Trzody Chlewnej  RAZEM w Czempiniu

"RAZEM jest lżej"
Z wizytą, po 10 latach, w Grupie Producentów Trzody Chlewnej RAZEM w Czempiniu

W październiku 2006 redakcja Trzody Chlewnej odwiedziła Grupę Producentów Trzody Chlewnej „Razem” w Czempiniu. Od tamtego reportażu minęło niemal dokładnie 10 lat.

Pan Marek Marciniak, Prezes Zarządu Grupy opowiada, po latach, o początkach i o najnowszej historii producentów trzody (i nie tylko) z Czempinia.

Grupa powstała w roku 1999 jako jedna z pierwszych tego typu grup producentów w kraju. Początkowo była to nieformalna organizacja – Czempińskie Stowarzyszenie Producentów Żywca. I jak wiele tego typu inicjatyw, jej głównym zadaniem było to, aby lepiej radzić sobie z ówczesną rzeczywistością. Rolnicy i hodowcy łącząc się w grupy zyskiwali nowe możliwości finansowe i produkcyjne. Duży podmiot miał nieporównywalnie większe możliwości negocjowania cen zakupu środków produkcji i, co najważniejsze ustalania innych, bardziej opłacalnych cen za swoje produkty. Początkowo stowarzyszenie liczyło kilkunastu członków z okolic Czempinia. Hodowcy spotykali się systematycznie, aby omawiać aktualne problemy hodowców świń.
Po pierwszych latach wspólnej działań i pierwszych pozytywnych doświadczeniach rolnicy postanowili, w roku 2004, zarejestrować swoją grupę w Sądzie. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i dokonaniu rejestracji, na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej RAZEM w Czempiniu wybrany został Prezes Zarządu oraz czteroosobowy Zarząd.

Tym sposobem Zrzeszenie rozpoczęło oficjalnie swoją działalność w dniu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, tj. 1 maja 2004 roku.

Głównymi zadaniami nowo powstałej grupy producentów było m.in. : dostosowanie produkcji prowadzonej przez jej członków do wymagań rynku, wspólne dostarczanie na rynek własnych produktów, planowanie i ciągła poprawa efektywności produkcji, nieustanne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie prowadzonej w gospodarstwach członków produkcji trzody chlewnej.

Znamienna data rozpoczęcia działalności ZPTC RAZEM pozwoliła, także, hodowcom z Czempinia na ubieganie się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych. Między innymi dlatego Zrzeszenie uzyskało w sierpniu 2004 roku status Grupy Producenckiej.
Pozyskiwane w ten sposób środki przeznaczane są na dalszych rozwój posiadanej bazy zaopatrzeniowej.

Obecnie grupa RAZEM zrzesza około 90 członków w trzech mniejszych grupach. Dwie z nich zajmują się produkcją trzody chlewnej, trzecia opasem bydła. Są to wyłącznie gospodarstwa rodzinne o zbliżonej wielkości (kilkunastohektarowe) i podobnej technologii produkcji.
Większość hodowców utrzymuje nadal stada trzody chlewnej w tzw. cyklu zamkniętym. Są to fermy o liczebności od 20 – 30 loch do około 80 loch w największych gospodarstwach. Kilku hodowców produkuje i sprzedaje prosięta swoim odbiorcom w partiach liczących ok. 100 sztuk. Część rolników produkuje tuczniki w cyklu, tzw. otwartym nabywając materiał do tuczu, przede wszystkim, z hodowli krajowych. Trzoda chlewna jest poważnym źródłem dochodu członków Grupy – rocznie sprzedaje się ok. 14 000 tuczników.

Trzeba, w tym miejscu dodać, że liczba członków grupy RAZEM podlega nieustannym zmianom. Głównym powodem takiego stanu rzeczy są okresowe wahania i długotrwały brak opłacalności produkcji trzody chlewnej. Właśnie ww. brak opłacalności, w ostatnich latach spowodował, iż część członków zrezygnowała z dalszej produkcji tuczników i odeszła z Grupy. Ale są również w tym gronie hodowcy, którzy zdecydowali się na powiększanie stad w oparciu o dofinansowanie z EU. Pojawiają się też nowi, chętni do przystąpienia do Grupy rolnicy, którzy posiadają własne, choć nie zawsze związane z produkcją trzody chlewnej pomysły na wspólne zarabianie pieniędzy.


Obok tuczników Grupa sprzedaje rocznie około 800 sztuk buhajów opasanych przez członków trzeciej podgrupy producenckiej.
Jednym z zadań statutowych Grupy RAZEM jest obniżanie kosztów produkcji. A jednym ze skutecznych sposobów jest wspólny zakup pasz lub (to najkorzystniejsze rozwiązanie) własna wytwórnia pasz. Równolegle hodowcy z Czempinia podejmują także nieustanne poszukiwania znalezienia optymalnego odbiorcy tuczników i lepszego zorganizowania skupu żywca, jednak postawienie na sprzedaż produkowanych przez Grupę własnych mieszanek paszowych okazało się być najlepszym rozwiązaniem, w ww. kwestii.

W roku 2011 rolnicy nabywają działkę z przeznaczeniem jej na postawienie na niej wytwórni pasz i dużego magazynu. W roku 2014 uruchomiona zostaje nowoczesna mieszalnia pasz wraz z suszarnią kukurydzy, silosami i halą magazynową. Inwestycja ta została sfinansowana, w części ze środków na dofinansowanie dla grup, a w części z zaciągniętego kredytu.
Nowoczesna i zautomatyzowana linia do produkcji pasz pozwala na korzystanie z kilkunastu komponentów i surowców. Posiada automatyczny system pakowania i konfekcjonowania pasz w 25 i 50 kilogramowych workach. W niedalekiej przyszłości Grupa planuje montaż systemu załadunku wozów paszowych.

Całości tej nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej linii dopełnia własny system kontroli jakości zakupywanych surowców oraz wyprodukowanych w mieszalni pasz.
Pomysł uruchomienia wytwórni dla własnych potrzeb oraz na sprzedaż okazał się niezwykle trafnym rozwiązaniem. Jest to zasługą dobrze zaplanowanej i przemyślnie rozwiązanej części technologicznej. Wszystkie produkowane dzisiaj w Grupie RAZEM mieszanki są skonstruowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia najlepszych hodowców w grupie. To właśnie hodowcy wraz z doradcami, współpracujących z czempińska grupą, firm paszowych stworzyli pasze w pełni spełniające ich oczekiwania i potrzeby.

Uzyskiwane na fermach wyniki hodowlane i efekty produkcyjne są, więc sumą właściwego połączenia oczekiwań i doświadczenia hodowców z najlepszą wiedzą i doświadczeniem specjalistów z firm żywieniowych.
Zanim kolejny nowy produkt trafi do oferty Grupy jest bardzo starannie sprawdzony i przetestowany w hodowlach jej członków.

Bo RAZEM jest lżej…

Jedną z firm współpracujących od wielu lat z Grupą RAZEM jest Wytwórnia Pasz LIRA z Krzywinia. W wyniku współpracy obu firm powstały, między innymi, dwa doskonałe i sprawdzające się produkty: Specjal i Tytan.
Współpraca z firmą LIRA, to nie tylko sprzedaż pasz i innych środków żywienia zwierząt, jak m.in.: dodatków paszowych, ekstrudatów i surowców. To także cykliczne spotkania szkoleniowo-integracyjne, wyjazdy oraz spotkania robocze w obu firmach.

W ostatnich miesiącach hodowcy trzody chlewnej należący do Grupy RAZEM, z zainteresowaniem, zaczęli przyglądać się i poznawać w swoich hodowlach coraz powszechniej znanemu i stosowanemu na fermach, w całym kraju, reprezentacyjnemu produktowi firmy LIRA, jakim jest linia prestarterów PORCUS.

Hodowcy z Czempinia i klienci Ich mieszalni są zainteresowani przede wszystkim zakupem koncentratów białkowych (MPU) oraz MPU Mineralna. Spowodowane jest to tym, że zdecydowana większość hodowców posiada własne zboża. Zainteresowanie mieszankami paszowymi pełnoporcjowymi (MPP) wzrasta zazwyczaj w okresie tzw. przednówka, kiedy rolnikom kończą się zapasy własnych zbóż. Duża powierzchnia magazynowa pozwala także na sprzedaż mieszanek paszowych pełnoporcjowych i mieszanek paszowych uzupełniających firm współpracujących, w tym również firmy LIRA.
Ta forma sprzedaży obejmuje przede wszystkim MPP i MPU granulowane, ponieważ Grupa nie posiada, na razie, własnego granulatora. Zarówno produkcja jak i sprzedaż pasz własnych oraz firm współpracujących dotyczy trzody chlewnej, bydła mlecznego i mięsnego oraz drobiu.

Pan Prezes Marek Marciniak jest pełen optymizmu, co do dalszej przyszłości takiego systemu gospodarowania i tej formy współpracy pomiędzy hodowcami. Grupa RAZEM ma jeszcze wiele nowych pomysłów i planów na bliższą i dalszą przyszłość.
Jest firmą otwartą, zapraszającą do swego grona nowych i chętnych do współpracy rolników. Zwłaszcza tych, którzy mimo wszystko, chcą się rozwijać i powiększać swoje gospodarstwa i hodowle.
Coraz trudniej będzie to zrobić pojedynczym rolnikom, ale


„RAZEM jest lżej”


TRZODA CHLEWNA 1/2017 Marek Gasiński


sklep chrupka.pl Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X