Jak zwiększyć rentowność produkcji opasów?

Data publikacji: 2021-12-21

Jak zwiększyć rentowność produkcji opasów?


         Obecnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie chowem opasów. Wśród hodowców panuje przekonanie, że zwierzęta te są w stanie przerobić każdą paszę bez względu na jej jakość i skład. Uważa się, że jest to najtańszy system żywienia a zwierzęta prędzej czy później urosną. Niestety stwierdzenie to w wielu przypadkach jest błędne. Zwierzęta z pewnością urosną, jednak czy uzyskane profity zrekompensują poniesione koszty? Trzeba sobie zdać sprawę, że do prawidłowego wzrostu zwierzęta potrzebują odpowiedniej ilości składników pokarmowych (m. in. białka i energii). Jeżeli w dostarczonych paszach będzie ich zbyt mało to z pewnością okres wzrostu zdecydowanie się wydłuży, a koszty produkcji wzrosną. Bardzo ważne są także ich wzajemne proporcje, tj. bilans energetyczno-białkowy. Jeżeli w dawce pokarmowej będzie dużo energii a mało białka, bądź odwrotnie, to z pewnością produkcja nie będzie należała do tanich, mimo że zwierzęta będą dostawały tylko najtańsze pasze. Skutkuje to ogromnymi stratami składników pokarmowych.

Nadmiar energii

W przypadku dawki pokarmowej zawierającej duży udział kiszonki z kukurydzy, która wnosi przede wszystkim energię oraz przy bardzo małej ilości, bądź przy całkowitym braku kiszonek z traw lub motylkowych (wysoki poziom białka) występuje nadmiar energii. Dodając do takiej dawki paszę treściwą zawierającą zboża (źródło energii) pogarsza się jeszcze bilans energetyczno-białkowy. Zwierzęta tak żywione stają się nadmiernie pobudzone, często wręcz niebezpieczne oraz, co jest szczególnie istotne, tracą na przyrostach. Żywienie to okazuje się być drogim i nieefektywnym. W tej sytuacji, w celu odpowiedniego zbilansowania białka i energii, konieczne jest wprowadzenie koncentratu białkowego, który wyrówna wzajemne proporcje pomiędzy składnikami pokarmowymi. Doskonałym wysokobiałkowym produktem oferowanym przez firmę LIRA jest Koncentrat Białkowy BYSIO podawany opasom w zależności od potrzeb, od 1 do 3 kg dziennie.

Nadmiar białka

W przypadku zastosowania w żywieniu opasów dużej ilości kiszonek z traw lub roślin motylkowatych i całkowitym braku, bądź tylko niewielkiej ilości kiszonki z kukurydzy pojawia się problem nadmiaru białka i niedoboru energii. Nie należy, w tym przypadku, stosować pasz wysokobiałkowych gdyż pogłębia to jeszcze problem nadmiaru białka. W tym przypadku wskazane będzie zastosowanie energetycznej mieszanki treściwej o niższym poziomie białka. Produktem uzupełniającym niedobór energii, jest polecany przez WP Lira Mieszanka Treściwa BYSIO, której zalecana dawka wynosi 1 kg na każde 100 kg masy ciała zwierzęcia.

Białko chronione by-pass w żywieniu opasów

Aby w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny zwierząt, zwiększyć ich przyrosty, skrócić odchów oraz obniżyć koszty produkcji należy zwrócić uwagę nie tylko na ilość białka ogólnego, ale w szczególności na jego jakość. Kierowanie się w wyborze produktów tylko ogólną zawartością składników pokarmowych, a nie ich jakością (strawność, przyswajalność, UDP) okazuje się być bardzo często „fałszywą ekonomią”. W przypadku przeżuwaczy bardzo ważne są proporcje pomiędzy białkiem ulegającym rozkładowi w żwaczu a białkiem typu by-pass trafiającym do jelit i tam trawionym. Pasze objętościowe zawierają stosunkowo dużo białka „żwaczowego”. Dlatego pasze treściwe, dla przeciwwagi i właściwego zbilansowania, powinny charakteryzować się dużym udziałem białka chronionego UDP. Głównym źródłem białka w produktach BYSIO dla opasów jest GOLDEN PROTEIN, co czyni je wyjątkowym rozwiązaniem na polskim rynku paszowym. Komponent ten zawiera zdecydowanie więcej białka chronionego niż inne surowce białkowe, więcej nawet niż poekstrakcyjna śruta sojowa. Oprócz efektu białka by-pass, który uzyskuje się w procesie uszlachetniania produktu, zwiększa się również strawność i smakowitość paszy, przez co BYSIO jest chętnie pobierany przez zwierzęta. Bardzo ważna jest również dezaktywacja składników antyżywieniowych, których brak jest w produkcie GOLDEN PROTEIN, a które wywierają negatywny wpływ na wzrost i rozwój zwierząt.

                                                                 

Witaminy i minerały

Wszystkie produkty dla opasów, oferowane przez Wytwórnię Pasz LIRA, wzbogacone są w optymalne poziomy witamin oraz makro i mikroelementów, co w połączeniu z surowcami białkowo-energetycznymi najwyższej jakości, czyni je wyjątkowo efektywnymi. Ważne jest również to, że produkty z linii BYSIO do minimum ograniczają nadpobudliwość zwierząt. Dzięki temu opasy stają się spokojniejsze, a dostarczone składniki pokarmowe wykorzystywane są bezpośrednio na ich wzrost. Poprawia się wskaźnik wykorzystania paszy oraz zwiększają się dzienne przyrosty.

                                                                         

Należy zatem pamiętać, że tylko odpowiednio zbilansowana dawka, z optymalną proporcją białka i energii oraz wysokim współczynnikiem strawności zapewnią wysoką opłacalność i zdecydowanie poprawiają rentowność produkcji opasów.

                                                                             

Autor:  dr Arkadiusz Michalak
Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o. o.


sklep chrupka.pl Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X