RODO

RODO

Informacja RODO

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Wytwórnia Pasz „LIRA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzywiniu, przy ul. Generała Chłapowskiego 36, 64-010 Krzywiń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149448, NIP: 698 13 88 000, REGON: 411502309 (dalej jako: „Spółka”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@lira-pasze.pl, lub pisemnie: Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o. o. ul. Generała Chłapowskiego 36, 64-010 Krzywiń. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane zawarte w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przygotowania i przekazania odpowiedzi na Państwa wiadomości, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy, współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli przygotować i przekazać odpowiedź na Państwa wiadomości.

Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora), przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

sklep chrupka.pl Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X