Dodatki żywieniowe

Dodatki żywieniowe

1. O-MEGA L

Produkt przydatny w porodzie i rozrodzie.

To innowacyjny produkt, w skład którego wchodzą: siemię lniane, susz owocowy, ekstrudowana kukurydza oraz bielmo ostropestu. O-mega L łączy w sobie wysokie wartości odżywcze z właściwościami prozdrowotnymi. Wykorzystywany jest w żywieniu głównie stada podstawowego, wszystkich gatunków zwierząt. Jest cennym źródłem energii, białka, włókna, ale przede wszystkim nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które nawet o 30% mogą poprawić wskaźniki rozrodcze.

Produkcja mleczna stawia przed nami nowe wyzwania. Z jednej strony chęć zaspokojenia potrzeb pokarmowych zwierząt zmusza nas do stosowania nowych rozwiązań nie zawsze będąych w zgodzie z możliwościami fizjologicznymi przeżuwaczy, z drugiej strony deficyt białka i energii zwłaszcza w pierwszym okresie po wycieleniu jest główną przyczyną zaburzeń ze strony układu rozrodczego. Znajomość fizjologii w parze z aktualnymi potrzebami pokarmowymi zwierząt, pozwoliły wprowadzić na rynek innowacyjny produkt, dzięki któremu jesteśmy w stanie zastąpić w całości lub częściowo tłuszcze chronione i inne dodatki energetyczne.

o-MEGA L oprócz wspomnianej energii wnosi wysokiej jakości białko chronione z bogatym profilem aminokwasowym. Nieocenioną korzyścią ze stosowania o-MEGI L jest dostarczenie uderzeniowej dawki niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych w tym omega - 3, które według różnych autorów poprawiają o 20-30 % wskaźniki rozrodcze.

Siemię lniane

jest cennym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT (omega-3 i omega-6), mających optymalny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wspiera układy: pokarmowy, rozrodczy i odpornościowy oraz skórę. Wykazuje działanie przeciwzapalne i dietetyczne. Charakteryzuje się wysoką wartością energetycznobiałkową.

Ostropest plamisty

ma właściwości prozdrowotne. Korzystnie wpływa na wątrobę, wspomagając jej regenerację. Działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Stymuluje układ odpornościowy. Wpływa regulująco na proces trawienia. Zwiększa wydzielanie soków trawiennych i poprawia apetyt.

Susz owocowy

jest źródłem naturalnych witamin, pektyn i błonnika. Wspiera procesy trawienne. Wiąże metale ciężkie. Poprawia smakowitość.

Kukurydza

Ekstrudowane ziarno kukurydzy jest lekkostrawne i przyswajalne. Charakteryzuje się wysoką wartością energetyczną.

KORZYSCI I ZALETY:

Hodowcy trzody chlewnej cenią Omega-L za:

2. GOLDEN FIBER

Golden Fiber – innowacyjne włókno paszowe opracowane dla najbardziej wymagających zwierząt. Dzięki odpowiedniemu doborowi surowców oraz zastosowaniu zaawansowanej technologii uzyskano produkt stanowiący podstawę nowoczesnej dawki pokarmowej, zarówno dla trzody chlewnej, drobiu, jak i dla zwierząt futerkowych.

Obecność różnych frakcji włókna takich jak celuloza, hemiceluloza czy lignina przyczynia się do prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Dzięki mechanicznemu drażnieniu ścian jelit przyspiesza czas pasażu treści pokarmowej, zapobiega zaparciom, przyspiesza opróżnianie żołądka. Zastosowanie komponentów bogatych w pektyny pozwala w efektywny sposób zmniejszyć wchłanianie metali ciężkich z przewodu pokarmowego, ograniczając do minimum ich nadmierną kumulację w organizmie. Jest bardzo dobrym prebiotykiem dla mikroorganizmów kolonizujących przewód pokarmowy. Pobudza symbiotyczne mikroorganizmy do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz, co jest szczególnie ważne, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. W wyniku przeprowadzonych licznych badań udowodniono, że obróbka barotermiczna wpływa na zmianę struktury włókna w produktach. Jest to o tyle ważne, ponieważ, z jednej strony, mamy pełną świadomość o jego korzystnym wpływie na organizm, z drugiej strony, są sytuacje, w których jego nieodpowiednia forma lub ilość jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Ma to miejsce przy różnego rodzajach stanach zapalnych żołądka, chorobie wrzodowej, niedoborach minerałów czy białka.

Coraz wyższa wydajność zwierząt oraz skrócony okres wzrostu stawiają przed nami konieczność maksymalnej koncentracji składników pokarmowych (białko, energia), pociąga to za sobą ograniczoną podaż włókna. Dzieje się tak, ponieważ, stosując tradycyjne rozwiązania żywieniowe, niezwykle trudno jest pogodzić wysoką zawartość białka i energii z optymalnym poziomem włókna. Zwiększając udział tradycyjnych komponentów włóknistych, napotykamy kolejną trudność – w sposób istotny pogarsza się absorpcja składników pokarmowych zwłaszcza związków mineralnych. Rozwiązaniem wydaje się zastosowanie włókna syntetycznego posiadające zdolności kilkukrotnego zwiększania swojej objętości w przewodzie pokarmowym. Nie wnosi ono jednak żadnych składników pokarmowych, tym samym rozcieńcza dawkę pokarmową. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie ogólnie dostępnych surowców roślinnych poddanych zaawansowanej technologii – ekstruzji, dzięki której zwiększamy ich strawność, a przede wszystkim podnosimy kilkukrotnie zdolność do wchłaniania wody i pęcznienia w przewodzie pokarmowym oraz co jest szczególnie istotne, nie rozcieńczamy dawki pokarmowej z pozostałych składników pokarmowych. Dodatkowo uczucie sytości u zwierząt, jakie obserwujemy, stosując Golden Fiber, istotnie ogranicza poziom agresji w stadzie, przyczyniając się tym samym do poprawy wyników produkcyjnych.

KORZYŚCI I ZALETY:

3. BUFOR HELP

Przeciwko kwasicy

Wyjątkowa mieszanina komponentów buforujących środowisko żwacza zawierająca algi morskie, dodatkowo wzbogacona w elementy prebiotyczne. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu pokarm.

Bufor HELP

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, ogranicza ryzyko występowania kwasicy, poprawia wykorzystanie składników pokarmowych, zwiększa produkcję LKT a w konsekwencji wydajność mleczną. Regularne stosowanie Bufor Help zwiększa pobranie suchej masy, podnosi zawartość tłuszczu w mleku oraz ogranicza brakowanie zwierząt.

Coraz większe ilości pasz treściwych w dawkach pokarmowych dla przeżuwaczy z jednej strony gwarantują wysoką wydajność mleczną, z drugiej zaś strony są poważnym zagrożeniem dla prawidłowej pracy układu pokarmowego.

Bardzo często obserwujemy spadek pH treści pokarmowej żwacza czego konsekwencją jest zamieranie bakterii celulolitycznych odpowiedzialnych za rozkład włókna, spadek wydajności mlecznej oraz problemy zdrowotne w stadzie. By temu zaradzić stosuje się różnego rodzaju substancje buforujące mające ograniczyć to zjawisko. Szczególnie korzystne jest stosowanie odpowiednich mieszanin buforujących, które efektywniej podwyższają pH treści żwacza. Bufor HELP jest produktem wykorzystującym synergistyczne działanie zawartych w nim komponentów czyniąc go efektywnym dodatkiem żywieniowym ograniczającym do minimum ryzyko kwasicy u bydła.

Skład:
Algi Morskie - dzięki wysokiej zawartości wapnia i magnezu pochodzenia naturalnego doskonale neutralizują kwasy występujące w żwaczu. Charakterystyczna budowa w postaci plastra miodu oraz zawarte w nim mikropory zwiększają ich powierzchnię tym samym korzystnie wpływają na biodostępność minerałów. Dzięki swoim właściwościom stwarzają idealne warunki dla mikroorganizmów żwacza.

Tlenek Magnezu - oprócz właściwości buforujących zawarty w nim magnez stymuluje wzrost i namnażanie się mikroorganizmów w żwaczu. Jego brak ogranicza wytwarzanie LKT, stanowiących dla nich źródło energii.

Węglan Wapnia - stanowi podstawowe źródło wapnia w dawkach pokarmowych dla przeżuwaczy. Wykazuje wysokie właściwości buforowe.

Kwaśny Węglan Sodu - stymuluje zwierzęta do wytwarzania śliny poprawiając, tym samym, ilość spożywanego pokarmu oraz wykorzystanie składników pokarmowych. Jest bardzo efektywnym buforem pomagającym utrzymać właściwe pH w żwaczu. Stanowi cenne źródło sodu.

Drożdże - mają właściwości prozdrowotne, wzbogacają dawkę w witaminy z grupy B oraz stanowią cenne źródło białka. Ich prebiotyczne działanie poprawia funkcjonowanie żwacza, ogranicza ryzyko kwasicy oraz zwiększa strawność składników pokarmowych szczególnie włókna.

KORZYŚCI I ZALETY:

4. RUMEN HELP S.C.

Poprawa fermentacji żwaczowej

Żywe kultury drożdży polecane w celu poprawy fermentacji w żwaczu. Przyczyniają się do zwiększenia stawności włókna, ograniczenia stresu cieplnego oraz poprawy pH żwacza.

5. ZAKWASZACZ LI-CID

Hamuje rozwój patogenów

Starannie dobrana mieszanina kwasów organicznych i ich soli stosowana w celu poprawy statusu zdrowotnego zwierząt oraz zwiększenia efektów produkcyjnych.

Preparat LI-CID jest dodatkiem przeznaczonym do mieszanek paszowych dla zwierząt monogastrycznych. Wchodzące w jego skład kwasy pełnią rolę zakwaszacza. W środowisku mieszanki paszowej prowadzą one głównie do obniżenia jej pH, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia rozwój mikroorganizmów patogennych.

Chorobotwórcze bakterie takie jak Escherichia Coli czy Salmonella wymagają odpowiednich warunków dla namnażania się – szczególnie dotyczy to pH. Optymalne warunki pH dla rozwoju tych patogenów mieszczą się w granicach 6,0 do 8,0. Z kolei minimalne pH umożliwiające ich rozwój waha się pomiędzy 4,0 a 5,0. Jest to równocześnie pH promujące rozwój pożytecznych bakterii, takich jak Lactobacillus. Wielkość obniżenia pH mieszanki przy stosowaniu dodatków kwasów zależna jest od potencjału buforowego paszy. Stąd też, uwzględniając pojemność buforową należy różnicować dawkę zakwaszacza w zależności od komponentów mieszanki.

W żywieniu prosiąt LI-CID przede wszystkim pełni funkcję zakwaszacza treści pokarmowej stabilizującego mikroflorę przewodu pokarmowego. Jest to szczególnie ważne po odsadzeniu prosiąt, gdyż w okresie ich odchowu przy lochach pobierane przez nie mleko stabilizuje korzystną mikroflorę treści przewodu pokarmowego. Jest to możliwe poprzez dużą koncentrację bakterii Lactobacillus, które w żołądku umożliwiają przemianę laktozy z mleka matki do kwasu mlekowego. Skutkiem tego prosięta karmione przez lochę charakteryzuje wysoki poziom kwasu mlekowego w żołądku, co umożliwia zakwaszenie dalszych odcinków przewodu pokarmowego. W efekcie następuje stymulacja rozwoju pożądanej mikroflory przy hamowaniu namnażania się mikroorganizmów patogennych. Sytuacja ta ulega drastycznej zmianie po odłączeniu prosiąt od matek, kiedy są one zmuszone do pobierania pokarmu w formie stałej. Mieszanki pełnoporcjowe dla prosiąt wymagają wysokiej koncentracji białka i składników mineralnych, a więc składników alkalizujących.

Po pobraniu ich przez prosięta następuje wzrost pH w środowisku przewodu pokarmowego, co ułatwia zasiedlanie i rozwój bakterii patogennych, pogarsza się zdrowie prosiąt i dochodzi do adnięć. Należy podkreślić, że kołoodsadzeniowy problem wyższego pH treści przewodu pokarmowego w większym stopniu dotyczy wcześnie odsadzanych prosiąt.

Istnieje ścisły związek pomiędzy wiekiem prosięcia a stopniem kwasowości przewodu pokarmowego. O kwasowości (pH) żołądka decyduje przede wszystkim ilość kwasu solnego wytworzonego w komórkach okładzinowych gruczołów dennych żołądka oraz ilość kwasu mlekowego produkowanego przez bakterie kwasu mlekowego Niestety ilość produkowanego przez prosięta kwasu solnego jest niewystarczająca.

Warto także wspomnieć, że niska wartość pH konieczna jest nie tylko dla utrzymania prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ale także dla przekształcenia uwolnionego e dla przekształcenia uwolnionego w gruczołach żołądkowych pepsynogenu w pepsynę – główny enzym trawienia białka. Zachodzenie tego procesu jest możliwe w środowisku kwaśnym (pH 1,5-3,5) wówczas sprawność trawienia białka dochodzi do 95%, podczas gdy bez dodatku zakwaszacza sprawność ta wynosi około 60%.

Podobne zależności obserwuje się w przypadku pozostałych grup technologicznych trzody chlewnej tj. warchlaków, tuczników oraz zwierząt stada podstawowego.

OPTYMALNY SKŁAD:

Kwas mrówkowy
W celu zwiększenia selektywnego działania bakteriobójczego preparatu LICID w jego skład wchodzi kwas mrówkowy. Kwas ten jest szczególnie efektywny w przenikaniu do wnętrza komórek bakterii warunkowo chorobotwórczych takich jak pałeczki okrężnicy (E. Coli) i Salmonella. Efektywnie doprowadza on do nadmiaru jonów wodorowych w komórkach patogenów obniżając pH płynu komórkowego i prowadząc do ich śmierci. Drugi mechanizm działania tego kwasu polega na utrudnianiu rozmnażania się patogenów w wyniku zakłócenia syntezy DNA przez anion kwasu. Silne bakteriobójcze działanie kwasu mrówkowego (HCOOH) dotyczy bakterii gram-ujemnych.

Kwas fumarowy
W skład preparatu LI-CID wchodzi kwas fumarowy. Wprowadzenie kwasu fumarowego do składu LI-CID wynika z tego, że odgrywa on ważną rolę w cyklu, Krebsa, który stymuluje metabolizm komórkowy, dzięki czemu powstaje wiele ważnych metabolitów. Dodatek tego kwasu wpływa na poziom mocznika w surowicy krwi. Znacznie obniża pH przewodu pokarmowego, co wpływa na intensykację sekrecji pepsynogenu, będącego proenzymem dla pepsyny trawiącej białko. Przeciwdziała namnażaniu się dużych ilości bakterii, w tym E.Coli. Zmniejsza ryzyko występowania biegunek u zwierząt.

Kwas mlekowy
Celem poprawy strawności składników pokarmowych paszy istotnym jest, aby zakwaszasz wpływał na zwiększenie wydzielania enzymów trawiennych. W produkcie LI-CID rolę tę pełni głównie kwas mlekowy stymulujący sekrecję enzymów trzustkowych. Pośrednio wpływa to na poziom bakterii patogennych w jelitach, ponieważ efektywniejsze trawienie treści pokarmowej zmniejsza ilość pokarmu dostępnego dla patogenów ograniczając ich rozwój. Jednocześnie kwas mlekowy stwarza naturalne - korzystne warunki dla rozwoju bakterii tego kwasu - Lactobacillus. Bakterie kwasu mlekowego zasiedlając błonę śluzową jelit cienkich utrudniają kolonizację ich przez bakterie chorobotwórcze. Ponadto stymulują one proces odbudowy mikrokosmków jelitowych.

Kwas mlekowy jest organicznym hydroksykwasem uzyskiwanym w wyniku naturalnej fermentacji mlekowej czystej sacharozy przez bakterie kwasu mlekowego. Kwas mlekowy zawiera węgiel asymetryczny w swojej cząsteczce i dlatego występuje w trzech postaciach; dwóch odmianach optycznie czynnych: prawo (Izomer L+) i lewoskrętnej (Izomer D-) oraz w dmianie racemicznej, optycznie nieczynnej. Kwas mlekowy zastosowany w preparacie LICID to odmiana prawoskrętna, która dominuje w płynach ustrojowych i w tkankach zwierząt i ludzi. Dominuje ona także w przemianach metabolicznych. Izomer L (+) jest pośrednim produktem przemian węglowodanowej i aminokwasowej w organizmach. Przyjmuje się, że odmiana prawoskrętna jest w organizmie metabolizowana od 4 do 10 razy szybciej niż lewoskrętna.

KORZYŚCI I ZALETY

6. MEGA FLESZ

Poprawia liczebność miotów

Produkt energetyczno-białkowy stosowany w żywieniu macior, w okresie kilku dni przed wystąpieniem rui. Dostarcza lochom wysokiego poziomu energii, pochodzącej z cukrów prostych, a także łatwostrawnego i przyswajalnego białka. Uzupełnia deficyt składników odżywczych występujący niekiedy u loch po okresie laktacji, poprawiając zdecydowanie ich kondycję. Zwiększa ilość komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia w czasie rui, a co za tym idzie - poprawia parametry rozrodcze stada.

Aby w pełni wykorzystać potencjał rozrodczy loch należy zapewnić im odpowiedni poziom składników pokarmowych dostarczanych w diecie. Wiadomo, że żywienie bodźcowe w okresie od odsadzenia prosiąt do pokrycia lochy, w istotny sposób wpływa na zewnętrzne objawy rui. Znany jest, także, jego wpływ na liczbę zapłodnionych komórek jajowych a w konsekwencji na liczbę urodzonych prosiąt.

Mieszanka przeznaczona do skarmiania w tym okresie musi spełniać kilka bardzo ważnych kryteriów:

OPTYMALNY SKŁAD

Kryteria te spełnia Mega Flesz, pozwalający uzyskać zdecydowaną poprawę wskaźników rozrodczych na fermie. W skład produktu wchodzą staranie wyselekcjonowane surowce, z których każdy spełnia bardzo ważne zadanie:

WITAMINA E
- jedna z ważniejszych witamin odgrywających kluczową rolę w organizmie, często nazywana jest ona witaminą płodności. Jest bardzo dobrym przeciwutleniaczem redukującym ilość wolnych rodników, tym samym ogranicza ilość stanów zapalnych w organizmie.

SELEN
- w formie organicznej podobnie jak witamina E wpływa na poprawę wskaźników rozrodczych. Jego niedobór jest przyczyną stanów zapalnych dróg rodnych oraz gruczołu mlekowego.

DEKSTROZA
- źródło „szybkiej energii” wpływającej na rozwój i liczbę owulujących komórek jajowych.

MĄCZKA RYBNA
- podobnie jak dekstroza jest źródłem energii, dostarcza wysokie ilości łatwostrawnego białka oraz witaminy z grupy ADEK, rozpuszczalne w tłuszczach.

KORZYŚCI I ZALETY

7. ENZYM HELP

Poprawia strawność paszy

Mieszanina enzymów mających za zadanie usprawnienie procesów trawiennych zwierząt. Szczególnie polecane przy stosowaniu dużych ilości żyta oraz motylkowatych takich jak łubin, groch, peluszka i bobik.

Mieszanina enzymów egzogennych - ksylanazy i β-glukanazy wspomagających procesy trawienne w organizmie.

Polisacharydy nieskrobiowe (NSP) stanowią grupę węglowodanów strukturalnych, które wraz z ligniną i, oporną na trawienie, skrobią wchodzą w skład włókna pokarmowego. Tworzą one okrywę nasienną ziarna i mają na celu ochronę substancji pokarmowych zawartych w bielmie. Znajdują się one głównie w zbożach, ale również w roślinach motylkowych takich jak: groch, łubin, bobik i peluszka. W przypadku zwierząt monogastrycznych można zaobserwować negatywny wpływ NSP na trawienie i wchłanianie składników pokarmowych.

Najbardziej rozpowszechnione polisacharydy nieskrobiowe występujące w paszach dla zwierząt to:

Β-GLUKANY
występują głównie w jęczmieniu i pszenicy. W przewodzie pokarmowym tworzą frakcję nierozpuszczalną o dużej lepkości utrudniającą trawienie i wchłanianie składników pokarmowych.

KSYLANY
szczególnie duże ilości występują w życie oraz pszenżycie w postaci arabinoksylanów i pentozanów. W połączeniu z wodą tworzą nierozpuszczalne układy koloidalne przyczyniając się do zwiększenia lepkości treści pokarmowej.

Aby wyeliminować ujemny wpływ NSP na organizmy zwierząt zaleca się wprowadzanie do mieszanek paszowych enzymów, w skład, których wchodzą zarówno ksylanaza jak i β-glukanaza. Powodują one rozkład wspomnianych związków antyżywieniowych i zmniejszają lepkość treści w przewodzie pokarmowym. Obserwuje się także zwiększone trawienie oraz resorpcję zarówno białek, skrobi jak i tłuszczu. Efektem końcowym jest znacząca poprawa wyników produkcyjnych oraz zdrowia zwierząt.

KORZYŚCI I ZALETY

sklep chrupka.pl Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X