ZAKWASZACZ LI-CID

ZAKWASZACZ LI-CID

ZAKWASZACZ LI-CID

Hamuje rozwój patogenów

Starannie dobrana mieszanina kwasów organicznych i ich soli stosowana w celu poprawy statusu zdrowotnego zwierząt oraz zwiększenia efektów produkcyjnych.

Preparat LI-CID jest dodatkiem przeznaczonym do mieszanek paszowych dla zwierząt monogastrycznych. Wchodzące w jego skład kwasy pełnią rolę zakwaszacza. W środowisku mieszanki paszowej prowadzą one głównie do obniżenia jej pH, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia rozwój mikroorganizmów patogennych.

Chorobotwórcze bakterie takie jak Escherichia Coli czy Salmonella wymagają odpowiednich warunków dla namnażania się – szczególnie dotyczy to pH. Optymalne warunki pH dla rozwoju tych patogenów mieszczą się w granicach 6,0 do 8,0. Z kolei minimalne pH umożliwiające ich rozwój waha się pomiędzy 4,0 a 5,0. Jest to równocześnie pH promujące rozwój pożytecznych bakterii, takich jak Lactobacillus. Wielkość obniżenia pH mieszanki przy stosowaniu dodatków kwasów zależna jest od potencjału buforowego paszy. Stąd też, uwzględniając pojemność buforową należy różnicować dawkę zakwaszacza w zależności od komponentów mieszanki.

W żywieniu prosiąt LI-CID przede wszystkim pełni funkcję zakwaszacza treści pokarmowej stabilizującego mikroflorę przewodu pokarmowego. Jest to szczególnie ważne po odsadzeniu prosiąt, gdyż w okresie ich odchowu przy lochach pobierane przez nie mleko stabilizuje korzystną mikroflorę treści przewodu pokarmowego. Jest to możliwe poprzez dużą koncentrację bakterii Lactobacillus, które w żołądku umożliwiają przemianę laktozy z mleka matki do kwasu mlekowego. Skutkiem tego prosięta karmione przez lochę charakteryzuje wysoki poziom kwasu mlekowego w żołądku, co umożliwia zakwaszenie dalszych odcinków przewodu pokarmowego. W efekcie następuje stymulacja rozwoju pożądanej mikroflory przy hamowaniu namnażania się mikroorganizmów patogennych. Sytuacja ta ulega drastycznej zmianie po odłączeniu prosiąt od matek, kiedy są one zmuszone do pobierania pokarmu w formie stałej. Mieszanki pełnoporcjowe dla prosiąt wymagają wysokiej koncentracji białka i składników mineralnych, a więc składników alkalizujących.

Po pobraniu ich przez prosięta następuje wzrost pH w środowisku przewodu pokarmowego, co ułatwia zasiedlanie i rozwój bakterii patogennych, pogarsza się zdrowie prosiąt i dochodzi do adnięć. Należy podkreślić, że kołoodsadzeniowy problem wyższego pH treści przewodu pokarmowego w większym stopniu dotyczy wcześnie odsadzanych prosiąt.

Istnieje ścisły związek pomiędzy wiekiem prosięcia a stopniem kwasowości przewodu pokarmowego. O kwasowości (pH) żołądka decyduje przede wszystkim ilość kwasu solnego wytworzonego w komórkach okładzinowych gruczołów dennych żołądka oraz ilość kwasu mlekowego produkowanego przez bakterie kwasu mlekowego Niestety ilość produkowanego przez prosięta kwasu solnego jest niewystarczająca.

Warto także wspomnieć, że niska wartość pH konieczna jest nie tylko dla utrzymania prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ale także dla przekształcenia uwolnionego e dla przekształcenia uwolnionego w gruczołach żołądkowych pepsynogenu w pepsynę - główny enzym trawienia białka. Zachodzenie tego procesu jest możliwe w środowisku kwaśnym (pH 1,5-3,5) wówczas sprawność trawienia białka dochodzi do 95%, podczas gdy bez dodatku zakwaszacza sprawność ta wynosi około 60%.

Podobne zależności obserwuje się w przypadku pozostałych grup technologicznych trzody chlewnej tj. warchlaków, tuczników oraz zwierząt stada podstawowego.

OPTYMALNY SKŁAD:

Kwas mrówkowy

W celu zwiększenia selektywnego działania bakteriobójczego preparatu LICID w jego skład wchodzi kwas mrówkowy. Kwas ten jest szczególnie efektywny w przenikaniu do wnętrza komórek bakterii warunkowo chorobotwórczych takich jak pałeczki okrężnicy (E. Coli) i Salmonella. Efektywnie doprowadza on do nadmiaru jonów wodorowych w komórkach patogenów obniżając pH płynu komórkowego i prowadząc do ich śmierci. Drugi mechanizm działania tego kwasu polega na utrudnianiu rozmnażania się patogenów w wyniku zakłócenia syntezy DNA przez anion kwasu. Silne bakteriobójcze działanie kwasu mrówkowego (HCOOH) dotyczy bakterii gram-ujemnych.

Kwas fumarowy

W skład preparatu LI-CID wchodzi kwas fumarowy. Wprowadzenie kwasu fumarowego do składu LI-CID wynika z tego, że odgrywa on ważną rolę w cyklu, Krebsa, który stymuluje metabolizm komórkowy, dzięki czemu powstaje wiele ważnych metabolitów. Dodatek tego kwasu wpływa na poziom mocznika w surowicy krwi. Znacznie obniża pH przewodu pokarmowego, co wpływa na intensykację sekrecji pepsynogenu, będącego proenzymem dla pepsyny trawiącej białko. Przeciwdziała namnażaniu się dużych ilości bakterii, w tym E.Coli. Zmniejsza ryzyko występowania biegunek u zwierząt.

Kwas mlekowy

Celem poprawy strawności składników pokarmowych paszy istotnym jest, aby zakwaszasz wpływał na zwiększenie wydzielania enzymów trawiennych. W produkcie LI-CID rolę tę pełni głównie kwas mlekowy stymulujący sekrecję enzymów trzustkowych. Pośrednio wpływa to na poziom bakterii patogennych w jelitach, ponieważ efektywniejsze trawienie treści pokarmowej zmniejsza ilość pokarmu dostępnego dla patogenów ograniczając ich rozwój. Jednocześnie kwas mlekowy stwarza naturalne - korzystne warunki dla rozwoju bakterii tego kwasu - Lactobacillus. Bakterie kwasu mlekowego zasiedlając błonę śluzową jelit cienkich utrudniają kolonizację ich przez bakterie chorobotwórcze. Ponadto stymulują one proces odbudowy mikrokosmków jelitowych.

Kwas mlekowy jest organicznym hydroksykwasem uzyskiwanym w wyniku naturalnej fermentacji mlekowej czystej sacharozy przez bakterie kwasu mlekowego. Kwas mlekowy zawiera węgiel asymetryczny w swojej cząsteczce i dlatego występuje w trzech postaciach; dwóch odmianach optycznie czynnych: prawo (Izomer L+) i lewoskrętnej (Izomer D-) oraz w dmianie racemicznej, optycznie nieczynnej. Kwas mlekowy zastosowany w preparacie LICID to odmiana prawoskrętna, która dominuje w płynach ustrojowych i w tkankach zwierząt i ludzi. Dominuje ona także w przemianach metabolicznych. Izomer L (+) jest pośrednim produktem przemian węglowodanowej i aminokwasowej w organizmach. Przyjmuje się, że odmiana prawoskrętna jest w organizmie metabolizowana od 4 do 10 razy szybciej niż lewoskrętna.

KORZYŚCI I ZALETY

Przejrzyj on-line lub pobierz katalog PDF!


sklep chrupka.pl Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X