PREPARAT MYKO

PREPARAT MYKO

PREPARAT MYKO

Wiąże mykotoksyny

Preparat mający na celu ograniczenie negatywnego wpływy mykotoksyn grzybowych, zawartych w komponentach roślinnych, na zdrowie i wydajność zwierząt. Skutecznie zapobiega wchłanianiu mykotoksyn z przewodu pokarmowego.

Naturalna ochrona przed toksynami:

Preparat MYKO jest wieloskładnikowym, nowoczesnym preparatem o szerokim spektrum działania. Dzięki dużej powierzchni zarówno absorpcyjnej jak i adorpcyjnej MYKO wiąże toksyny grzybowe i bakteryjne, produkty gnilne, gazy jelitowe i metale ciężkie, dzięki czemu uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Dzięki warstwowej strukturze i dużej lepkości plastycznej preparat wykazuje właściwości powlekające w stosunku do błony śluzowej żołądka i jelit. Oddziałując z obecnymi w śluzie glikoproteinami zwiększa wytrzymałość żelu śluzówkowego na działanie szkodliwych czynników.

OPTYMALNY SKŁAD:

Węgiel drzewny

Wiąże mykotoksyny i toksyny wytwarzane przez bakterie i grzyby. Leczenie węglem drzewnym to terapia „stara jak świat”, ale właśnie dziś, w dobie chemizacji żywienia i zatrucia środowiska węgiel drzewny może okazać się dodatkiem najnowocześniejszym. Składniki mineralne zawarte w węglu drzewnym występują w postaci organicznej, a więc nietoksycznej i przyswajalnej oraz w ilościach i proporcjach właściwych przyrodzie.
Węgiel drzewny dostarcza tak ważnego minerału jakim jest krzem. Krzem odgrywa ważną rolę w procesie odżywczym ustroju i jego detoksykacji. Węgiel drzewny jest znany przede wszystkim z tego, że ma ogromne właściwości adsorpcyjne. Jego lecznicze działanie polega na mechanicznym wiązaniu tworzących się w przewodzie pokarmowym gazów i toksyn wytwarzanych przez grzyby, obcych białek oraz innych substancji występujących w nadmiarze w stosunku do zapotrzebowania. Z badań wynika, że zastosowanie węgla drzewnego daje efekty przy zatruciu toksynami takimi jak: alkaloidy, fenole, glikozydy.

Cząsteczki węgla drzewnego posiadają wiele porów, szczelin, pęknięć, które uniemożliwiają pochłanianie wymienionych substancji na zasadzie mechanicznej. 1 litr sproszkowanego węgla może pomieścić 80 litrów amoniaku. Kompleksy, które węgiel drzewny tworzy z materiałami toksycznymi, nie rozpadają się w przewodzie pokarmowym i w związku z tym nie dochodzi do wchłaniania tych trucizn do krwi. Związane substancje są wydalane z kałem.

Węgiel drzewny może przynieść nieocenione korzyści w produkcji zwierzęcej w przypadku skażenia mieszanek paszowych mykotoksynami, którym przypisuje się również działanie rakotwórcze. Toksyny te uszkadzają wątrobę, nerki, naruszają system krwionośny, niszczą enzymytrawienne, wywołują alergie pokarmowe i hamują syntezę białek. Mykotoksyny w dużych dawkach powodują śmierć, a mniejsze dawki powodują choroby

Węgiel drzewny wiążąc amoniak zapobiega alkalizacji jelit, obniża pH czyli zakwasza treść przewodu pokarmowego i tym samym zapobiega infekcjom jelitowym. Jest on również środkiem żółciopędnym, gdyż jego działanie jest analogiczne do soli kwasów żółciowych. Sole mineralne zawarte w węglu drzewnym tworzą z wodą zasady, działają jak detergenty, obniżając napięcie powierzchniowe jelit. Tym samym wspomagają funkcję wątroby, co jest szczególnie ważne teraz przy stosowaniu natłuszczania pasz.

Ważnym aspektem jego stosowania, jako dodatku paszowego, jest polepszenie warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach. Gazy związane z węglem w przewodzie pokarmowym i wydalone z kałem nie rozpadają się. Węgiel drzewny jest dodatkiem bezkonkurencyjnym - jest bezpieczny dla zwierząt, ludzi i środowiska. Zapewnia uzyskanie wyższych mas ciała i wysoką przeżywalność zwierząt.

Bentonit

Składnik redukujący, podobnie jaki węgiel drzewny, ilość mykotoksyn w paszach. Jest to substancja, która może redukować, poprzez adsorpcję, zwiększone wydalanie oraz modykowanie przemian biochemicznych. Wiążąc trwale mykotoksyny już na poziomie pasz, tym samym ogranicza możliwość ekspozycji, a więc przedostania się metabolitów do krwi w procesie wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Beta-Glukan

Zabezpieczają przewód pokarmowy przed kolonizacją przez patogeny, stymulują aktywność immunologiczną fagocytów, wzmagają aktywność pozytywnej mikroflory jelitowej z rodzaju Lactobacillus i Bi_dobacteria, tworząc barierę immunologiczną przeciwko chorobom. Dzięki temu poprawia się wykorzystanie paszy, uzyskuje się wyższe przyrosty i spada śmiertelność zwierząt.

Beta-Glukan stymuluje śródbłonek jelitowy, którego komórki produkują duże ilości makrofagów które odgrywają kluczową rolę w mechanizmach obronnych organizmu. Makrofagi na drodze fagocytozy absorbują i niszczą patogeny atakujące organizm. Użyte w MYKO ekstrakty roślinne oddziaływają na wszystkie typy bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, mają właściwości przeciwutleniające i grzybobójcze.

KORZYŚCI I ZALETY:

Przejrzyj on-line lub pobierz katalog PDF!


sklep chrupka.eu Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X