Chrupka dla cieląt

Chrupka dla cieląt

„CHRUPKA - pasza dla cieląt"

Innowacyjna linia teksturyzowanych mieszanek dla cieląt, stosowanych od początku karmienia do 16 tyg. życia.
Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoliło uzyskać produkty o wyjątkowej strukturze i składzie, dzięki którym możemy maksymalnie zintensyfikować tempo wzrostu i uzyskać przy tym zdrowe i witalne cielęta.

KORZYŚCI I ZALETY:

Bogaty skład surowcowy oraz odpowiednia forma fizyczna produktów z linii CHRUPKA przekładają się zdecydowanie na poprawę parametrów żywieniowych i mają bezpośredni wpływ na:

Wysokie przyrosty masy ciała
CHRUPKA gwarantuje niskie zużycie paszy na kg przyrostu (FCR) oraz wysokie dzienne przyrosty wagowe. Odpowiednio zbilansowana pasza w połączeniu z bardzo dobrą strawnością jest gwarantem uzyskania wysokich przyrostów masy ciała.

W wielu doświadczeniach porównano żywienie tradycyjne wykorzystujące standardowe pasze z żywieniem intensywnym, w których oprócz dobrych preparatów mlekozastępczych podawano cielętom mieszanki treściwe o wysokiej strawności. We wszystkich przypadkach, w grupach żywionych droższą paszą uzyskano… „tańsze żywienie"! Wyższe przyrosty masy ciała nie tylko rekompensują „z nawiązką" wyższe koszty żywienia cieląt, ale mają też znaczący wpływ na użytkowość dorosłego zwierzęcia.

Bardzo interesujące wyniki uzyskano w badaniach własnych, przeprowadzonych w 2017r. na fermie liczącej ponad 600 krów. W intensywnym systemie odchowu cieląt doświadczeniu poddano dwie pasze: tradycyjną, granulowaną mieszankę dla cieląt typu CJ, bez udziału komponentów ekstrudowanych oraz mieszankę teksturyzowaną o bardzo dużym udziale surowców ekstrudowanych typu CHRUPKA. Cielęta w doświadczeniu karmione były taką sama ilością wysokiej jakości preparatami mlekozastępczymi.

Średni przyrost dzienny w 46 dniu życia cieląt dla paszy CJ wyniósł 819 g, natomiast dla CHRUPKI średni przyrost to 1013g.
Końcowa masa ciała cieląt, żywionych tradycyjną paszą wyniosła 77 kg, natomiast żywionych paszą typu CHRUPKA aż 86 kg.
Należy również podkreślić, że u cieląt żywionych tradycyjnie poważnym problemem były wzdęcia. U cieląt karmionych mieszanką starterową CHRUPKA problem ten nie występował. Przeprowadzone doświadczenie dało jednoznaczną odpowiedź, że stosując bardzo dobre produkty jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dobre efekty produkcyjne.

Mniejsza ilość biegunek, wzdęć i upadków
Wysoka strawność ekstrudowanych komponentów oraz optymalna zawartość składników pokarmowych ograniczają, do minimum, ryzyko wystąpienia biegunek. W ekstrudatach zachodzą zmiany fizykochemiczne, w wyniku których zmienia się zarówno struktura białek, tłuszczów, skrobi jak i zawartego w nich włókna. Prostsze składniki są bardziej dostępne dla enzymów trawiennych, co jest szczególnie ważne
w żywieniu młodych zwierząt, u których system trawienny nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Dzięki wyższej dostępności i absorpcji składników odżywczych mniej niestrawionej paszy zalega w przewodzie pokarmowym, która jest pożywką do bakterii chorobotwórczych powodujących min. biegunki, wzdęcia czy nawet upadki. CHRUPKA jest paszą o właściwościach dietetycznych i przeciwbiegunkowych.

Optymalny rozwój żwacza
Trudność żywienia cieląt, w porównaniu do zwierząt monogastrycznych, polega na tym, że z jednej strony chcemy uzyskać wysokie przyrosty masy ciała, z drugiej strony musimy stymulować rozwój żwacza. Jeżeli zastosujemy model, w którym cielęta będą dostawały dużo mleka z małą ilością mieszanki treściwej to prawdopodobnie uzyskamy zadowalające przyrosty masy ciała, jednak pozostanie ryzyko wystąpienia ww. problemów w momencie odstawienia mleka i przejścia tylko na pasze stałe.

Dzieje się tak ponieważ żwacz nie jest w pełni przygotowany aby w sposób właściwy pełnić swoją funkcję. Dieta oparta na mleku i sianie również nie stymuluje właściwie jego rozwoju. Najlepsze efekty jeśli chodzi o rozwój żwacza, zminimalizowanie stresu odsadzeniowego, a także wysokie przyrosty, obserwujemy po zastosowaniu diety złożonej z wysokiej jakości mleka i wartościowej, teksturyzowanej mieszanki starterowej. Bardzo wysoka strawność i przyswajalność skrobi oraz jej rozkład do lotnych kwasów tłuszczowych (masłowego i propionowego) stymulują rozwój żwacza.

Wcześniejsze pobieranie paszy stałej
Smakowitość, wysoka zawartość cukrów prostych i zemulgowanego tłuszczu, sprawiają, że CHRUPKA jest chętnie pobierana.

Obniża koszty odchowu cieląt
CHRUPKA gwarantuje niskie zużycie paszy na kg przyrostu (FCR) i wysokie dzienne przyrosty wagowe. Wysokostrawne i przyswajalne składniki pokarmowe wykorzystywane są przez cielęta, a nie wydalane i marnowane. Dla przykładu - w paszy o wartości tylko 1 000 zł i strawności 90% wartość strawnych i przyswajalnych składników wynosi 900 zł, a wydalonych i zmarnowanych 100 zł.

W przypadku produktu o gorszej strawności wynoszącej 70%, wartość strawnych składników to 700 zł, a wydalonych i zmarnowanych to aż 300 zł.

Ponadto trzeba podkreślić, że te niestrawione składniki są często pożywką dla bakterii chorobotwórczych wywołujących biegunki, wzdęcia a nawet padnięcia cieląt.

Teksturyzowane startery dla cieląt z linii CHRUPKA oraz preparaty mlekozastępcze z linii MLECZNA PYCHA są nie tylko gwarancją wysokich parametrów odchowu cieląt, ale są też bezpieczną i pewną „lokatą" na przyszłą produkcję mleka i żywca.

CHRUPKA MALUCH

Pierwsza teksturyzowana mieszanka typu musli stosowana po okresie odpajania siarą, do 3 miesiąca życia. Wyjątkowy smak w połączeniu z odpowiednią formą fizyczną pozwala maksymalnie szybko wprowadzić ją do regularnego skarmiania.

Czytaj więcej - pobierz ulotkę

CIELAK STARSZAK

Mieszanka paszowa uzupełniająca polecana dla cieląt od  4 do 6 miesiąca życia.

Czytaj więcej - pobierz ulotkę

Przejrzyj on-line lub pobierz katalog PDF!


sklep chrupka.eu Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X