Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X

wysokiej klasy pasze dla zwierząt hodowlanych

SEMINARIUM 24 lutego 2015

Data publikacji: 2015-03-23

To temat seminarium zorganizowanego przez Wytwórnię Pasz LIRA z Krzywinia, które odbyło się we wtorek 24 lutego 2015 r. w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym Villa Natura w Dolsku.
Spotkanie z klientami firmy LIRA zorganizowane zostało przy pomocy i współudziale firmy Amerykańska Rada Eksportu Soi (U. S. Soybean Export Council – USSEC) reprezentowanej przez pana Jerzego Kosieradzkiego. Tegoroczne seminarium uświetnili, zaproszeni przez ww. firmę wybitni wykładowcy z Hiszpanii: dr Enric Marco (z firmy Marco Vetgrup) oraz profesor Gonzalo Gonzales Mateos z uniwersytetu przyrodniczego w Madrycie.
Na seminarium organizatorzy zaprosili przede wszystkim swoich klientów – hodowców i producentów trzody chlewnej, przedstawicieli firm genetycznych, ubojni i zakładów mięsnych oraz firm zajmujących się produkcją nasienia knurów i unasienianiem trzody chlewnej, a także lekarzy weterynarii.
Organizator spotkania Wytwórnia Pasz LIRA z Krzywinia jest znanym i cenionym partnerem hodowców i producentów trzody chlewnej, bydła, drobiu, norek i królików, na polskim rynku paszowym. Firma posiada nowoczesne, zautomatyzowane zakłady produkcyjne w Bielewie i Krzywiniu wyposażone w najnowszej generacji ekstruder i granulator. Te urządzenia wraz z nieustannie unowocześnianymi systemami produkcyjnymi pozwalają na wytwarzanie najwyższej jakości środków żywienia zwierząt hodowlanych.
Polityka firmy LIRA jest prosta – dostarczać hodowcom wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich powtarzalne i najwyższej jakości produkty za rozsądną cenę.
Dlatego nieustannie udoskonala i modernizuje system produkcji polepszając, tym samym, smakowitość, strawność oraz wartość pokarmową oferowanych pasz, koncentratów i mieszanek paszowych uzupełniających.
Konieczność poprawy opłacalności produkcji obsługiwanych przez Wytwórnię Pasz LIRA stad (przede wszystkim) trzody chlewnej, potrzeba bardziej optymalnego wykorzystywania rezerw produkcyjnych i możliwości genetycznych użytkowanych zwierząt, poszukiwanie źródeł oszczędności i nieustanna optymalizacji kosztów produkcji wymagają coraz lepszej współpracy firmy paszowej z klientami.
Stąd inicjatywa i pomysł tegorocznego seminarium. Głównym celem tego spotkania było wspólne przeanalizowanie oraz zastanowienie się, wraz z zaproszonymi gośćmi oraz specjalistami z Hiszpanii, nad przyczynami aktualnej sytuacji w produkcji trzodzie chlewnej w Polsce i sposobami funkcjonowania w tym, bardzo trudnym, dla hodowców tego gatunku, okresie.
Po przywitaniu i przedstawieniu zaproszonych gości oraz tematyki wykładów przez pana Przemysława Siejaka z Firmy Wytwórnia Pasz LIRA , krótkie wprowadzenia do wystąpień poczynił pan Jerzy Kosieradzki, który tłumaczył wszystkie wykłady.
Pierwszym a zarazem głównym prelegentem na seminarium był dr Enric Marco. W pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił On aktualny stan produkcji świń w Europie i świecie. Na tym tle pokazał historię oraz drogi dojścia od obecnej sytuacji w hodowli trzody chlewnej w Hiszpanii i Polsce. Wg dr Marco prognozy w kwestii wzrostu produkcji świń są bardzo optymistyczne. Dotyczy to jednak krajów azjatyckich i afrykańskich. Europę czeka w najbliższych latach stagnacja produkcji, z możliwym jednak scenariuszem wzrostu pogłowia świń w Polsce. Obecnie największymi producentami wieprzowiny są: Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia i Wietnam.
Wysoką pozycję w tym gronie zajmują także: Francja, Hiszpania i Niemcy. Kraje, w których nastąpił spadek liczby hodowanych świń, to oprócz Polski: Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry i Wielka Brytania, wykładowca przeanalizował produkcję w ww. regionach w dwóch okresach: 2002 – 2012 oraz 2011 – 2012.
Do niezwykle ważnych przyczyn koniecznych restrukturyzacji tzw. sektora trzodowego w świecie, obok, oczywistych aspektów ekonomicznych, dr Marco zaliczył pilną potrzebę eliminacji antybiotyków w hodowli, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 oraz szeroko rozumiane zagadnienie wykorzystania biogazowni.
Na zakończenie tego wystąpienia wykładowca przedstawił swoje prognozy dla Europy na najbliższe lata: do roku 2020 wiele krajów będzie nadal więcej produkować niż konsumować, co wiąże się z dalszym wzrostem eksportu. Po roku 2023 można spodziewać się wzrostu produkcji netto i niewielkiego wzrostu produkcji trzody chlewnej w niektórych krajach europejskich.
W drugiej części swojego pierwszego wystąpienia dr Marco przedstawił sześć przykładów problemów hodowlanych z własnej praktyki. Zaczął od niewielkich obiektów a zakończył na fermach o liczebności stada podstawowego przekraczającej trzy tysiące loch. W bardzo interesującej, przede wszystkim hodowców, formie omówił przyczyny i skutki powstałych w opisywanych fermach problemów oraz wskazał na sposoby i metody ich skutecznego rozwiązania.
Następnie doradca żywieniowy firmy LIRA, pan Łukasz Węclewski zaprezentował uczestnikom seminarium „firmowy hit” – ekskluzywną linię pasz PORCUS, przeznaczoną dla najmłodszych zwierząt. Swoje interesujące wystąpienie zilustrował i udokumentował wynikami osiąganymi w fermach klientów Wytwórni Pasz LIRA.
Kolejnym wykładowcą był pan profesor Gonzalo Gonzales Mateos. Swój wykład zaczął od dowcipnie przedstawionego „największego problemu” hodowanych świń – tłuszczu, którego rzeczone zwierzęta najpierw (w tzw. okresie prosięcym) mają za mało, a potem (już jako tuczniki) za dużo. Ta zbyt mała ilość tłuszczu i niemożność samodzielnego ogrzania swojego organizmu przez prosięta, w połączeniu z nieodpowiednimi warunkami środowiskowymi, niskimi temperaturami (nawet w Hiszpanii) i przeciągami są najczęstszymi przyczynami biegunek u prosiąt.
Zarówno prof. Mateos, jak i dr Marco kilkakrotnie podkreślali, że właśnie w poprawie warunków środowiskowych, a nie w zmianie kolejnej paszy należy szukać przyczyn schorzeń i chorób układu pokarmowego młodych zwierząt.
Problem termoregulacji u świń jest bardzo poważnym i niedocenianym zagadnieniem, dotyczy on nie tylko zimna, ale również dokuczliwych na półwyspie iberyjskim upałów. Ponieważ świnie „się nie pocą”, nie mają możliwości samodzielnej termoregulacji w ekstremalnych okresach. Jedynym, więc sposobem jest modernizacja starszych obiektów oraz doskonałe systemy wentylacji i wymiany powietrza. Nie bez znaczenia wg pana Profesora jest wybór odpowiedniej genetyki i związanej z nią grubością tkanki tłuszczowej.
Bardzo interesującą częścią wystąpienia prof. Mateo była część dotycząca technicznych aspektów produkcji i skarmiania pasz. Prelegent zwrócił uwagę na powtarzany często przez hodowców slogan, iż świnie bardziej lubią paszę sypką. Jest to nieprawda, bowiem ilość rzekomo zjedzonej paszy oceniana jest przez jej zużycie. A paszy sypkiej zużywa się więcej, bo jej straty są większe. Wg wykładowcy świnie zdecydowanie bardziej wolą pasze granulowane.
Mówca wskazał także na korelację pomiędzy ulubionymi smakami świń a cenami surowców. Ulubione przez ten gatunek, pod względem smakowitości, pasze pochodzenia zwierzęcego są dobre i słodkie, ale bardzo drogie. Dlatego trzeba je czasem zastępować surowcami roślinnymi, tańszymi, i … bardziej gorzkimi. Konkluzją tej części wykładu gościa z Madrytu jest popularne stwierdzenie, iż zawsze i wszędzie, we wszystkim konieczna jest równowaga.
Prof. Mateo omówił także rolę laktozy, soli, cukru i tłuszczu w żywieniu trzody chlewnej. Przedstawił zagadnienie stosowania ryżu w żywieniu świń. Roślina ta uprawiana w Hiszpanii jest bardzo popularna, powszechnie dostępna, ale droga!?
Ostatni wykład przedstawił dr Enric Marco, który omówił temat: „Żywienie i patologia w tuczu”. Już pierwsze ograniczenia w stosowaniu antybiotyków spowodowały wzrost liczby zachorowań świń na schorzenia przewodu pokarmowego i wzrost liczby biegunek. Koniecznym jest więc nieustanne analizowanie i wprowadzanie korekty poziomów m.in.: białka i włókna w paszy oraz monitorowanie zawartości substancji szkodliwych (tzw. antyżywieniowych) oraz toksyn. Jeżeli te ostatnie występują w paszach, to przyczyna ich pojawienia się leży, absolutnie, w błędnym postępowaniu hodowcy.
W ostatniej ciekawej, bardzo przystępnej i zilustrowanej licznymi slajdami części swojego wystąpienia, dr Marco wskazał także na inne problemy zdrowotne trzody chlewnej, a ta część Jego wystąpienia wzbudziła, jak zawsze dyskusję i liczne pytania ze strony zaproszonych hodowców.

Trzeba przyznać, iż to kolejne seminarium zorganizowane przez Wytwórnię Pasz LIRA z Krzywinia spełniło swoje naczelne zadanie i pomimo obiektywnych trudności i niekorzystnego, dla hodowców świń okresu, zaserwowało wszystkim jego uczestnikom sporą dawkę nadziei i optymizmu.
Tym bardziej, że zaproszeni wykładowcy pochodzą z kraju, który w produkcji trzody chlewnej przeszedł drogę, jaka z pewnością czeka i Polskę. A dzisiejszego poziomu produkcji i uzyskiwanych wyników hodowców z Hiszpanii, niejeden może tylko pozazdrościć…
Tę nadzieję symbolicznie potwierdziły towarzyszące, przez cały dzień, spotkaniu promienie wiosennego słońca… 

GALERIA

artykuł opublikowany w TRZODA CHLEWNA nr 4/2015